طراحی، ساخت و نظارت اجرا ویلا و ساختمان توسط گروه ساختمانی توسعه

یکی از گروه های ساختمانی که در زمینه طراحی، ساخت، نظارت و اجرا ویلاها و ساختمان ها در منطقه نمک آبرود تجربه و مهارت کافی دارد گروه ساختمانی توسعه می باشد که در زمینه خرید و فروش زمین در این…

پنج ویلای برتر سال ۱۳۹۸ در ایران

در این مقاله به بررسی پنچ ویلای برتر سال ۱۳۹۸ در ایران پرداختیم و آن ها به طور مختصر و مفید توضیح دادیم. در این بین به داستان ساخته شدن آن ها نیز اشاره میکنیم و در برخی از آن…